Tuesday, September 28, 2010

tidak lagi di sini

Silakan
kamu-kamu
ke ruang baru ini.

Aku
tidak
lagi
di sini.