Tuesday, February 3, 2009

bibir dan darah

aku berdosa!

kerana ketika ini aku tak sanggup
mencumbui bibir mekar mu
yang dihanyiri dengan darah pekat, memancut dan membasah
bersama dosa-dosa kaum manusia

aku berdosa padamu
wahai Palestin!

aku berdosa!

3 februari 2009
jalan riong

No comments: